ส่งมอบความหวังให้กับเด็กผู้พิการจากโรคปากแหว่ง เพดานโหว่

ส่งมอบความหวังให้กับเด็กผู้พิการจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่

ในปัจจุบันเด็กๆหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลของประเทศไทยที่มีความผิดปกติบนใบหน้ามาตั้งแต่กำเนิดมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษา แต่เด็กๆเหล่านั้นก็ต้องอยู่อย่างไร้ความหวัง มีข้อมูลจากวารสารเทคนิคการแพทย์รายงานว่าในประเทศไทยพบเด็กๆจำนวนประมาณ 2,000 คน เกิดมาด้วยอาการปากแหว่ง เพดานโหว่เป็นประจำในทุกๆปี โรตารี่จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสำหรับเด็กๆจำนวน 180 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี

โรตารี่จะร่วมมือกับแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย ซึ่งแพทย์จะช่วยทำการผ่าตัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโรตารี่จะสนับสนุนค่าดำเนินการต่างๆที่ต้องใช้ในการผ่าตัด รวมถึงค่ายา ค่าดูแลก่อนและหลังผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยจะสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อผู้ป่วยหนึ่งท่าน

ความผิดปกติของโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้สร้างความวิตกกังวลใจให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งการดูดนม, การรับประทานอาหาร, การสำลัก, ปอดอักเสบ, หูน้ำหนวก, ความผิดปกติในการสื่อสาร และมีลักษณะที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ เด็กๆจึงอาจโตขึ้นมาด้วยความบอบช้ำทางจิตใจ และถูกสังคมติเตียน ซึ่งถ้าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติ สามารถไปโรงเรียนได้ ทำงานได้ และเป็นคนของสังคมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ทางโครงการจะช่วยสนับสนุนด้านวิชาการให้กับโรงพยาบาลใน 4  จังหวัดอีกด้วย