ติดต่อเรา

มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน:

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร:

เพรสซิเดนท์ เพลส ห้อง 1711
975 ถนนเพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย


โทร/แฟกซ์: (66 2) 656-1634
อีเมล: [email protected]