ช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกไตช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกไต

มีผู้ป่วยจำนวน 450 คน ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่อยู่ในพื้นที่ชนบทในจังหวัดเพชรบุรีที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟอกไต ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะสุดท้าย จากในจำนวนผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด 5,577 คน ซึ่งมีอาการของโรคที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป โดยจะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของโรตารี่ด้วยการบริจาคเครื่องไตเทียมเพื่อใช้ในการฟอกไตให้กับผู้ป่วยจำนวน 2 เครื่อง

ศูนย์ผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขาดแคลนเครื่องไตเทียม จำนวน 13 เครื่อง ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ป่วยโรคไตเฉียบพลันและเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆปี มีผู้ป่วยที่กำลังรอคิวรักษาและกำลังได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ซึ่ง CAPD จะช่วยแทนที่การทำงานของไตโดยการทำความสะอาดร่างกายและควบคุมน้ำในร่างกายผ่านทางเยื่อบุช่องท้องซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกรองตามธรรมชาติเพื่อกำจัดของเสียออกจากเลือด

โรตารี่จะจัดหาเครื่องไตเทียม 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละประมาณ 450,000 บาท เพื่อบรรเทาความจำเป็นในการใช้งานอย่างเร่งด่วน โดยอายุการใช้งานของเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 10 ปี ซึ่งผู้ป่วยมีความต้องการที่จะฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

โดยสาเหตุหลักของโครงสร้างและการทำงานที่ผิดปกติของไตที่นำไปสู่การเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีนั้น เนื่องมาจากอาการโรคเรื้องรังของ 1) โรคความดันโลหิตสูง 2) โรคเบาหวาน 3) โรคอื่นๆ เช่น ไตอักเสบ และ ซิสต์ที่ไต 

โรตารี่ยังได้วางแผนที่จะจัดแคมเปญการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดโรคไตรวมถึงวิธิป้องกันต่างๆ ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้ โดยทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะจัดตั้งทีมที่ดูแลการป้องกันโรคไต ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคไต พยาบาลที่เชี่ยวชาญโรคไต เภสัชกร และนักโภชนการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและชุมชนเกี่ยวกับโรคไตอีกด้วย