ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ: โครงการเครื่องฟอกไต

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ: โครงการเครื่องฟอกไต

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ผู้บริจาค ทุกท่าน

จากการสนับสนุนของท่านที่มีให้กับมูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพในการระดมทุนสำหรับแคมเปญ “Healthy now, Healthy always.” (rotarynewhope.org)


เรามีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่าเราได้รับเงินบริจาคจำนวน 1,649,551.62 บาท จากการระดมทุนในแคมเปญครั้งนี้ ซึ่งผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางต่างๆ รวมถึงการสมทบทุนจาก B. Grimm group อีกด้วย

  1. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2021 ทีมโรแทเรียนได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งมอบเครื่องฟอกไต 2 เครื่อง ตามเป้าหมายของแคมเปญ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีเครื่องฟอกไตอยู่ทั้งหมด 19 เครื่อง และยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยโรคไตในจังหวัดเพชรบุรี โดยเราได้ทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าขณะนี้มีผู้ป่วยในคิวรวมถึงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 700 ราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายต้องการฟอกไต 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง เราขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านอีกครั้งที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับโครงการในครั้งนี้ กรุณาดูภาพถ่ายตามที่ได้แนบมา

  2. โครงการที่สองของเราคือการระดมทุนสำหรับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เราจะคัดเลือกผู้สมัครและมีแผนที่จะมอบทุนการศึกษานี้ภายในเดือนสิงหาคม 2021 โดยเริ่มในปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้เราจะรายงานให้ท่านทราบความคืบหน้าในครั้งต่อไป

  3. โครงการสุดท้ายของเราที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแก้ไขให้กับเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่นั้น เรากำลังดำเนินโครงการนี้ร่วมกับคลินิคเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทั้งนี้เนื่องด้วยการสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ทำให้แผนการเดินทางถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการในโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างแน่นอน และจะแจ้งความคืบหน้าโครงการให้ท่านทราบในจดหมายข่าวฉบับถัดไป

ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่งและความเชื่อมั่นที่มีต่อสโมสรโรตารีกรุงเทพ

ขอแสดงความนับถือ

Abdullah Alawadi
นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 2020-21

สิ่งที่แนบมาด้วย: ภาพถ่ายการส่งมอบโครงการของเราเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2021 สำหรับโครงการต่อชีวิตด้วยเครื่องฟอกไต

โครงการการกุศลของเราในปัจจุบัน