การพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  • การปลูกป่าชายเลนเพื่อปกป้องชุมชนชายฝั่งและช่วยในการดักจับคาร์บอน
  • โครงการกำจัดมลพิษจากพลาสติกผ่านการให้ความรู้และให้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในโรงเรียน โดยได้ร่วมมือกับกลุ่ม Less Plastic Thailand
  • ช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิดโดยการมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่ชุมชนที่ยากไร้

สนับสนุนและพัฒนาให้คนในชุมชนและระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

  • (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ = 31 บาท)
  • รับถุงผ้าจากผู้สนับสนุนของเรา เพียงท่านบริจาค 2,500 บาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ต่อมูลค่าการบริจาคทุกๆ 2,500 บาท ทั้งนี้สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเท่านั้น
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

สนับสนุนและพัฒนาให้คนในชุมชนและระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น