การศึกษา

  • ทุนโรตารีพยาบาลเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
  • การอบรมอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทางการเงิน ณ วิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมคุณธรรมและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

  • (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ = 31 บาท)
  • รับถุงผ้าจากผู้สนับสนุนของเรา เพียงท่านบริจาค 2,500 บาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ต่อมูลค่าการบริจาคทุกๆ 2,500 บาท ทั้งนี้สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเท่านั้น
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมคุณธรรมและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม