คุณเลือกได้เลย !

  • ฉันชอบทุกโครงการของโรตารี ให้จัดสรรเงินบริจาคของฉันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ฉันชอบทุกโครงการของโรตารี ให้จัดสรรเงินบริจาคของฉันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ = 31 บาท)
  • รับถุงผ้าจากผู้สนับสนุนของเรา เพียงท่านบริจาค 2,500 บาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ต่อมูลค่าการบริจาคทุกๆ 2,500 บาท ทั้งนี้สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเท่านั้น
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

  • ฉันชอบทุกโครงการของโรตารี ให้จัดสรรเงินบริจาคของฉันให้เกิดประโยชน์สูงสุด