แคมเปญการระดมทุนโดย RCBF สำหรับปี 2020-21


แคมเปญการระดมทุนโดย RCBF สำหรับปี 2020-21

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2020 มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ ได้เปิดตัวแคมเปญ “Healthy now, Healthy always” ซึ่งเป็นการระดมทุนเป็นครั้งแรก เพื่อเป้าหมายโครงการการกุศลดังนี้:

  1. มอบโอกาส: ทุนโรตารีพยาบาลจะสามารถช่วยเหลือในด้านการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยงบประมาณ 900,000 บาท นี้จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล 12 คน คนละ 25,000 บาทต่อปี ตลอด 3 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นการร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  2. สร้างความหวัง: สนับสนุนการผ่าตัดแก้ไขให้กับเด็กในพื้นที่ชนบทที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยร่วมกับคลินิคเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย โรตารีจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมจำนวน 5,000 บาทต่อการรักษา โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กๆผ่านโครงการนี้ทั้งหมด 180 คน ด้วยงบประมาณ 900,000 บาท
  3. ต่อชีวิต: จัดหาเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชนบทของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ที่จะรองรับได้ ด้วยงบประมาณ 900,000 บาท นี้ เครื่องฟอกไต 2 เครื่องของโรตารี จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้มีชีวิตที่ยาวนานขึ้น โดยสามารถใช้ฟอกไตได้ประมาณ 30,000 ครั้งตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแคมเปญ เราจึงได้สร้างเวปไซต์ www.rotarynewhope.org ขึ้น ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถเข้าถึงเวปไซต์ดังกล่าวผ่านทาง www.RCBFoundation.org ได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการรับบริจาคออนไลน์ในอนาคตให้กับมูลนิธิต่อไป

แคมเปญมีระยะเวลาถึง 31 มีนาคม 2021 โดยเราได้รับการสนับสนุนจากนักดนตรีชื่อดัง คุณฮิวโก้ จักรพงษ์ ผู้แต่งเพลงเพื่อใช้ในแคมเปญนี้ “A Little Love” (https://www.youtube.com/watch?v=h2djUxp5cGU) และยังได้รับการสนับสนุนจาก B. Grimm group ซึ่งจะช่วยสมทบเงินบริจาคเท่ากับยอดเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป (1:1) สูงสุดถึง 490,000 บาท

ผลลัพธ์ของแคมเปญมีดังนี้:

เราสามารถบรรลุยอดบริจาคที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายผ่านการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อระดมทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สโมสรโรตารีกรุงเทพ ในประเทศไทย

เราขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านทั้งทางระบบออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เราได้บรรลุเป้าหมายแคมเปญในครั้งนี้

โปรดติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการของเราต่อไป

ขอขอบคุณ